O Kancelarii Adwokaci Oferta Porada online Pliki do pobrania Kontakt     Adwokat Jan Chojnowski – wieloletnie doświadczenie zawodowe i społeczne; radny Rady Miejskiej w Białymstoku w okresie 1990-98 i jej przewodniczący w latach 1994-98, Senator RP IV Kadencji w latach 1997-2001 i członek Krajowej Rady Sądownictwa w tym okresie; obecnie radny i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego; obrońca represjonowanych i internowanych w okresie Stanu Wojennego oraz pełnomocnik rodzin pokrzywdzonych przez reżim komunistyczny – dają mu najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz niepodważalną renomę i pozycję na rynku.

Istotą działalności zawodowej mecenasa Jana Chojnowskiego są spory sądowe, reprezentacja podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed Sądami oraz organami administracji publicznej, głównie:

• Procesy karne – obrona oskarżonych jak również reprezentacja pokrzywdzonych;
• Spory majątkowe, sprawy rodzinne i spadkowe;
• Własność, współwłasność oraz posiadanie – spory sądowe, opinie prawne oraz umowy;
• Prawo konstytucyjne;
• Prawo spółdzielcze i lokatorskie;     Adwokat Paweł Chojnowski – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Gent (Belgia). Aplikacja adwokacka pod patronatem adwokata Jana Chojnowskiego umożliwiła mu nabycie najwyższych kwalifikacji zawodowych, w oparciu o zasady etyki i godności zawodu, z każdorazowym poszanowaniem interesu klienta.

W sferze działalności zawodowej mecenasa Pawła Chojnowskiego znajduje się profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Domeną są spory sądowe w sprawach karnych jak i cywilnych oraz reprezentacja przed organami administracji publicznej, zaś szczególny krąg specjalizacyjny stanowią:

• Obrona w procesach karnych;
• Spory majątkowe, rozwody, umowy cywilnoprawne;
• Cudzoziemcy – legalizacja pobytu i migracja, rynek nieruchomości i pracy;
• Pomoc finansowa z UE dla rolnictwa - spory administracyjne i sądowe;
• Prawo spółek oraz prawo gospodarcze; zamówienia publiczne i samorząd gminny;     Adwokat Adam Zajączkowski – W roku 2000 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odbył Aplikację Adwokacką w kancelarii Adwokatów Barbary i Stanisława Skalimowskich gdzie nabył stosowne doświadczenie zawodowe. W grudniu 2004 roku złożył egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku.
Od tego czasu prowadzi praktykę. Jego klientami są zarówno osoby indywidualne jak i podmioty gospodarcze. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu:

Prawa karnego
• sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym także prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja procesowa w trakcie postępowań karnych, karno - skarbowych oraz w trakcie postępowań w sprawach o wykroczenia;

Prawa Cywilnego
• sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa osobowego, prawa zobowiązań, prawa upadłościowego i egzekucyjnego jak również reprezentacja procesowa w trakcie wszelkich postępowań o charakterze cywilnym;

Prawa Spadkowego
• pomoc prawna oraz doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych ze spadkobraniem jak stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku ;

Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
• doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o rozwód oraz unieważnienie małżeństwa, w sprawach o alimenty, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia miejsca pobytu dziecka:

Prawa Gospodarczego
• pomoc przy rejestracji działalności, wszelkich zmianach jej form organizacyjno-prawnych, bądź likwidacji, pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej;

Prawa Handlowego
• zakładanie spółek prawa handlowego i ich obsługa prawna, w szczególności rejestracja i przekształcanie spółek, przygotowywanie umów;